Bądź na bieżąco,

zapisz się na newsletter

nie teraz nie, dziękuję
  Udostępnij na facebook.com

  Dla sektora publicznego i organizacji pozarządowych

  kancelaria_radcy_prawnego_anna_nowak_sektor_publiczny_organizacje_samorzadowe.jpgJednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne

  Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego, oraz samorządowych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Zapewniamy obsługę prawną podmiotów komunalnych (spółek prawa handlowego i zakładów budżetowych). Zakres usług obejmuje między innymi bieżące doradztwo prawne w sprawach o charakterze samorządowym, pomoc w zakresie przygotowywania, negocjowania i weryfikowania umów, przygotowywania i weryfikacji projektów uchwał, zarządzeń i regulaminów, zastępstwa procesowego przed sądami i organami administracji publicznej, prowadzenia spraw windykacyjnych, jak również pomoc w sprawach organizacyjnych i pracowniczych.

  Fundacje i stowarzyszenia

  Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów funkcjonujących w formie stowarzyszeń i fundacji. Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje w szczególności opracowanie projektów statutów, regulaminów, aktów założycielskich, uchwał i wszelkich dokumentów związanych z działalnością stowarzyszeń i fundacji oraz doradztwo w zakresie bieżącej działalności.

  Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe

  Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej na rzecz wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. Do zakresu świadczonych przez kancelarię usług należy między innymi: bieżące wsparcie działalności wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, dochodzenie od lokatorów zaległych należności, prowadzenie postępowań przeciwko lokatorom nieposiadającym prawa do lokalu oraz postępowań mających na celu pozbawienie takiego prawa.