Bądź na bieżąco,

zapisz się na newsletter

nie teraz nie, dziękuję
  Udostępnij na facebook.com

  Nowelizacja Kodeksu cywilnego - nowe zasady naliczania odsetek ustawowych

  Nowelizacja Kodeksu cywilnego -  nowe zasady naliczania odsetek ustawowych

  Główna zmiana polega na wprowadzeniu mechanizmu ustalania odsetek cywilnych w oparciu o stopę referencyjną. Zgodnie ze znowelizowanym art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego, odsetki ustawowe (kapitałowe) w obrocie nieprofesjonalnym będą równały się sumie stopy referencyjnej i trzech punktów procentowych. Z kolei odsetki za opóźnienie będą równały się stopie referencyjnej i pięciu punktów procentowych (znowelizowany art. 481 § 2 k.c.).

  Nowelizacja wprowadziła odsetki maksymalne za opóźnienie - odsetki maksymalne kapitałowe (art. 359 § 21 k.c.) oraz odsetki maksymalne za opóźnienie (art. 481 § 22 k.c.) ustalone na poziomie dwukrotnie wyższym od odpowiednio - ustawowych odsetek kapitałowych i ustawowych odsetek za opóźnienie. W ocenie ustawodawcy, dzięki takiemu rozwiązaniu zostanie zachowana stała relacja między odsetkami kapitałowymi i za opóźnienie oraz odpowiednim rodzajem odsetek maksymalnych. Według nowych zasad:

  • odsetki ustawowe stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych — stopa referencyjna dziś to 1,50%, co oznacza, że obliczone w ten sposób odsetki wynoszą obecnie 5%;
  • odsetki maksymalne nie mogą przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych, oznacza, że obliczone w ten sposób odsetki maksymalne wynoszą obecnie 10%;
   odsetki ustawowe za opóźnienie — w tym przypadku stopa referencyjna NBP ma być powiększona o 5,5 punków procentowych (art. 481 § 2 k.c.), oznacza, że obliczone w ten sposób odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą obecnie 7%;
  • maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może przekraczać dwukrotności podstawowej wartości odsetek za opóźnienie, oznacza, że obliczone w ten sposób odsetki maksymalne za opóźnienie wynoszą obecnie 14%.