Bądź na bieżąco,

zapisz się na newsletter

nie teraz nie, dziękuję
  Udostępnij na facebook.com

  Sąd może oddalić wniosek o wpis do księgi wieczystej

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 r. III CZP 86/15

  W dniu 4 września 2015 roku Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego: „Czy sąd wieczystoksięgowy może odmówić dokonania wpisu w księdze wieczystej wówczas, gdy istnieje znana mu urzędowo przeszkoda do jego dokonania powodująca, że dokonanie wpisu prowadziłoby do naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa?”.

  Sąd Najwyższy w dniu 25 lutego w składzie 7 sędziów podjął następującą uchwałę:

  Sąd może oddalić wniosek o wpis do księgi wieczystej, jeżeli istnieje znana mu urzędowo przeszkoda do jego dokonania.