Bądź na bieżąco,

zapisz się na newsletter

nie teraz nie, dziękuję
    Udostępnij na facebook.com

    Termin w prawie cywilnym nie skończy się w sobotę

    Stosownie do art. 153 Kodeksu cywilnego jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

    Zmiana w tym zakresie wprowadzona została z dniem 1 stycznia 2017 roku ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców [Dz. U. z 2016 r., poz. 2255], opublikowaną w dniu 30 grudnia 2016 r. Dotychczas przyjmowano, że sobota nie jest dniem uznanym ustawowo za wolny od pracy w rozumieniu art. 115 k.c. [tak uchwała 7 sędziów z dnia 25 kwietnia 2003 r. III CZP 8/03].