+48 505 618 080
Porady online AN
Szanujemy czas swoich klientów

Porady prawne online

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Nowak oferuje Państwu świadczenie usług prawnych w formie porad prawnych online. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie zaoszczędzić cenny czas naszych Klientów.

Aby uzyskać pomoc prawną za pośrednictwem Internetu należy uzupełnić Formularz kontaktowy. W Formularzu proszę wskazać swoje dane (imię nazwisko, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), dokładnie opisać problem prawny z uwzględnieniem stanu faktycznego oraz dokładną treść zlecanej usługi (pytania), a także załączyć posiadane przez Państwa skany dokumentów.

Po otrzymaniu Państwa Formularza dokonamy wyceny usługi w oparciu o przedstawione przez Państwa informacje i załączone dokumenty. Wycenę usługi wraz informacją o terminie jej realizacji niezwłocznie prześlemy na adres poczty elektronicznej podanej na Formularzu.
Po akceptacji wyceny należy dokonać wpłaty wynagrodzenia na wskazany numer rachunek bankowy Kancelarii. Usługa zacznie być realizowana po zaksięgowaniu wymaganej płatności.

Porada prawna online obejmuje między innymi udzielanie porad prawnych, sporządzenie opinii prawnej, sporządzenie projektu umowy lub pisma.

Aby uzyskać poradę online

Wyślij formularz  Dokumenty


  Nie wybrano pliku


  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Anna Nowak [ul. Młynki 56, 24-320 Poniatowa], e-mail: kancelaria@krp-nowak.pl, nr tel. 505618080;

  2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony);

  3. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego);

  4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie przestawione w formularzu kontaktowym, a po tym czasie przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi;

  5. posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych (w granicach art. 15 RODO), prawo do ich sprostowania (w granicach art. 16 RODO), usunięcia (w granicach art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (w granicach art. 18 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (w granicach art. 20 RODO) i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w granicach art. 21 RODO);prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie przedstawione w formularzu kontaktowym, zatem brak podania danych osobowych skutkować będzie niemożliwością udzielenia odpowiedzi.